Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Kultury w Czersku

 

ZADANIA I PRZEDMIOT DZIAŁANIA OŚRODKA KULTURY W CZERSKU :


1. Do zakresu działania Ośrodka Kultury należy rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszech niania kultury, turystyki i czytelnictwa.

2. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego artystycznego,
4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
5) upowszechnianie i popularyzacja turystyki,
6) prowadzenie kina „Palladium”,
7) prowadzenie działalności instrukcyjno - metodycznej,
8) zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej,
9) współpraca z innymi instytucjami kultury w zakresie zaspokajania oświatowych, kulturalnych i turystycznych potrzeb społeczności lokalnej.

3. Ośrodek Kultury jest koordynatorem imprez o charakterze ogólnogminnym.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3168
Treść wprowadził(a): Ferens Anna, 2013-05-20 16:55:41
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-08-07 12:29:21